Діяльність підприємства

-Біографічна довідка керівника підприємства: https://drive.google.com/file/d/1owGvQHhPXOHfzej46WP6YfX7fYveETGZ/view?usp=sharing.

-Цілі діяльності підприємства: https://drive.google.com/file/d/1qWMc9oE_TV7mzN2EMkv_Vz1QPHEbjXQu/view?usp=sharing.

-Статут підприємства: https://drive.google.com/file/d/1O4YG7Kr_LYSOAqFGIlc304JsxRwkg2Ec/view?usp=sharing.

-Рішення обласної ради 7 скликання:

  Від 07.12.2018 № 1216 “Про деякі питання реорганізації комунального закладу "Обласний перинатальний центр" Рівненської обласної ради”: https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-7-sklikannya/1216-pro-deyaki-pitannya-reorganizaciyi-komunalnogo-zakladu

  Від 27.07.2018 № 1033 “Про реорганізацію комунального закладу "Обласний перинатальний центр" Рівненської обласної ради”: https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-7-sklikannya/1033-pro-reorganizaciyu-komunalnogo-zakladu-oblasnii-perinat

  Від 17.03.2017 № 519 “Про внесення змін до Статуту комунального закладу "Обласний перинатальний центр" Рівненської обласної ради”: https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-7-sklikannya/519-pro-vnesennya-zmin-do-statutu-komunalnogo-zakladu-oblasn

-Рішення обласної ради 5 скликання: 

  Від 29.05.2009 № 1246 “Про внесення змін до Статуту комунального закладу “Обласний перинатальний центр” Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 30.07.2008 № 907”:https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-5-sklikannya/8470-1246-pro-vnesennya-zmin-do-statutu-komunalnogo-zakladu

  Від 30.07.2008 №907 “Про Статут комунального закладу"Обласний перинатальний центр"Рівненської обласної ради: https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-5-sklikannya/8470-907-pro-statut-komunalnogo-zakladu-oblasnii-perinatalni

  Від 29.02.2008 №704 “Про Статут комунального закладу “Обласний перинатальний центр” Рівненської обласної ради”: https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-5-sklikannya/8470_704_pro_statut_komunalnogo_zakladu_8220oblasnii_perinatalnii_centr8221_r%D1%96vnensko_oblasno_radi

  Від 29.02.2008 № 703 “Про прийняття у спільну власність територіальних громад області майна”: https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-5-sklikannya/8470_703_pro_priinjattja_u_sp%D1%96lnu_vlasn%D1%96st_teritor%D1%96alnih_gromad_oblast%D1%96_maina

  Від 28.12.2007 № 587 “Про утворення комунального закладу «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради”: https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-5-sklikannya/8470_587_pro_utvorennja_komunalnogo_zakladu_laquooblasnii_perinatalnii_centrraquo__r%D1%96vnensko_oblasno rad

-Річні звіти керівника: https://drive.google.com/file/d/1X1IOXarL05obgfhv0CDP_E0h9NStWEJt/view?usp=sharing

-Річна фінансова звітність: https://drive.google.com/file/d/1Gef-fE6EnjnuozCyS6X7mR4MnyYIn1LQ/view?usp=sharing