Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні

Номер: 584

Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні, розроблений з метою забезпечення практичної допомоги медичному персоналу щодо застосування сучасних ефективних технологій ведення новонароджених з малою масою тіла при народженні, підвищення ефективності  догляду та виходжування цієї категорії новонароджених.

Протокол базується на даних досліджень з доказаною ефективністю з використанням систематичних оглядів, рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) та інших надійних досліджень, отриманих із електронних баз даних, даних періодичної літератури  з оцінкою їх рівня доказовості, а при їх відсутності – на клінічному досвіді розробників протоколу.

 При розробці рекомендацій та прийнятті рішень використовувалися формальні методи узгодження оцінок  (метод голосування).

Документи:
Протокол_медичного_догляду_за_новонародженою_дитиною_з_малою_масою__Kns1ipw.doc