Порядок забору та тимчасового зберігання пуповинної (плацентарної) крові та/або плаценти

Номер: 481

Цей  Порядок  регулює  питання  забору  та  тимчасового  зберігання пуповинної (плацентарної) крові (далі – ПК) та/або плаценти в перинатальних центрах, пологових будинках, пологових відділеннях акредитованих багатопрофільних лікарень (далі – акредитовані пологові стаціонари).

За згодою породіллі заготовлена ПК та/або плацента може бути передана на  довгострокове зберігання суб'єкту господарювання, що  зареєстрований в установленому законодавством порядку, який отримав ліцензію на впровадження господарської діяльності банків пуповинної  крові, інших тканин і клітин людини згідно з чинним законодавством (далі – ліцензована установа).

 Цей  Порядок  є  обов'язковим  для  всіх  закладів  охорони  здоров'я незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

 Забір ПК та/або плаценти відбувається лише за наявності договору між породіллею та ліцензованою установою.

Документи:
ПОРЯДОК_ЗАБОРУ_ТА_ТИМЧАСОВОГО_ЗБЕРІГАННЯ_ПУПОВИННОЇ_ПЛАЦЕНТАРНОЇ_КР_a7rZizi.PDF