Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні

Номер: 225

Попередній вітчизняний протокол реанімаційної і післяреанімаційної допомоги новонародженим (Наказ №312 МОЗ України від 08.06.2007 р.) ґрунтувався на відповідних міжнародних консенсусних рекомендаціях 2005 р. . У жовтні 2010 р. Міжнародним погоджувальним Комітетом з питань реанімації (ILCOR) було опрацьовано й опубліковано нові  рекомендації  з реанімаційної  допомоги новонародженим, які  визначатимуть  світову клінічну практику до 2015 р.. Зміну частини положень попереднього документу було здійснено групою міжнародних експертів на підставі ретельних пошуку, аналізу й узагальнення результатів досліджень, які були виконані у світі за період від 2005 р. Це визначило необхідність перегляду чинного вітчизняного протоколу.

Основні принципи неонатальної реанімації, викладені у цьому протоколі, стосуються не лише перших хвилин після народження, а мають використовуватись протягом усього неонатального   періоду,   якщо   дитина   першого   місяця   життя   потребує   реанімаційної допомоги з будь-якої причини.

Даний протокол базується на висновках і рекомендаціях «Міжнародного наукового консенсусу із серцево-легеневої реанімації і невідкладної серцево-судинної допомоги з лікувальними рекомендаціями 2010 року» [3] систематичних оглядів і мета-аналізів, а також результатах окремих контрольованих рандомізованих й інших надійних клінічних й експериментальних досліджень ефективності і безпечності реанімаційних втручань.

Документи:
ПОЧАТКОВА_РЕАНІМАЦІЙНА_І_ПІСЛЯРЕАНІМАЦІЙНА_ДОПОМОГА_НОВОНАРОДЖЕНИМ__zt8I8p3.PDF